DRŽIĆ, PETAR

DRŽIĆ, PETAR, antunin (Dubrovnik, ? – Dubrovnik, 1527).

Imao je nadimak Selim. Sin Vlaha i Đive Nenko, bratić M. Držića. Imao je brata Nikolu te sestre Nikoletu i Mariju, koje su umrle u dječjoj dobi. Bračni ugovor s Dešom Martini sklopio je 13. XI. 1523, no umro je prije vjenčanja. Oporuku je izdiktirao 9. V. 1527, a registrirana je 27. VIII. 1527. Po jednu perperu ostavio je katedrali, crkvi Gospe od Danača i sv. Lazara te sedmerim ženskim samostanima, pet perpera crkvi sv. Franje i sv. Petra te bratovštini antunina, sedam perpera crkvi sv. Bonifacija, trideset perpera crkvi sv. Dominika i stanovitom redovniku Leonardu za hodočašće u Rim. Posjede u Gružu i na Ombli »kod mlinova« ostavio je supruzi Deši, koja ih je mogla uživati šest godina, a zatim ih je trebao preuzeti brat Nikola. Svima u kući tasta Bartula Lukina Martinija, Tome Vlahova Vodopije i Marina Nikolina Držića ostavio je po dva dukata. Univerzalnim nasljednikom imenovao je brata Nikolu, a izvršitelji su bili Nikola, T. Vodopija, B. Martini i Frano Nikolin Brugnoli. Jeronim Vlahov Držić u genealogiji Podrijetlo i potomci obitelji Držić koji su sada građani Dubrovnika (Orrigine et descendenza della famiglia di Darsa che al presente sono citadini di Raugia) bilježi da se Deša »poi ebbe per marito Luca Miotoscuich, et li porto in dote tutto lo hauere che fu del detto Pietro« (»udala potom za Luku Miotoševića i donijela mu u miraz sav imutak što je pripadao spomenutom Petru«).

Petar se spominje u dokumentu sastavljenom 12. IV. 1526. kojim se M. Držić imenuje rektorom polovice crkve Svih Svetih (Domino), no on s ostalim muškim članovima obitelji Držić (otac Marin, stric Andrija i bratić Nikola) nije bio nazočan predlaganju Držića za patrona, nego ga je zastupao Nikola: »… cora(m) nobis infra terminu(m) iuris disereti viri tanquam veri p(at) roni dicte ecclesie Marinus Nic.i de Derza et ipsemet renu(n)cius tanq. unus ex patronibus Andreas predictus, Nicolaus Blas. d. Derza q(ui) etia(m) de ratihabitione promisit pro f(rat)re suo Petro Blas. d. Derza sub hippotheca omniu(m) suor. bonor« (»Stoga su pred Nas u zakonskom roku došli izvrsni muževi u svojstvu pravih patrona rečene crkve: Marin Nikolin Držić; kao jedan od patrona sam rečeni Andrija, koji se odrekao službe; zatim Nikola Vlahov Držić, koji je obećao i ratifikaciju za svojega brata Petra Vlahova Držića, i to pod hipotekom svih svojih dobara«). Petar je M. Držiću oporučno ostavio dva dukata.  </P>

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin