DRUGA VILA

DRUGA VILA, lik u drami Grižula.

Službenica božice Dijane. Pojavljuje se u drugom i četvrtom prizoru drugoga čina te prvom (bez replike), petom i šestom prizoru četvrtoga čina. U prvom pojavljivanju govori dvostruko rimovanim dvanaestercem, predlažući da se ona i njezine družice u borbi s Plakirom ne služe lukom i strijelama nego varkama, a kad se on približi vilinskom dvoru, naziva ga lisicom te na znak Treće vile počinje bacati jabuke na njega. Kad se Plakir uhvati u mrežu, najprije mu se obraća u četiri osmeračka stiha, prijeteći da će vidjeti što se događa onima koji napadaju »bijele vile«, a zatim u prozi ponavlja prijedlog Prve vile da ga svežu. Budući da Pravda presuđuje da se Plakir omrči, Druga vila u četiri dvostruko rimovana dvanaesterca naglašava vezu između ocrnjena lica i Plakirove himbene prirode (»I crn ti taj pogled, kojieme tolikoj / zadavaš tugu i zled mladosti liepoj svoj; / budi crn i tvoj smih koji se s radosti / kaže lip, sladak, tih, a pun je gorkosti«, IV, 6), a zatim mu se – prije no što ga odvedu u tamnicu – naruga da je toliko ružan da ga ne mogu gledati te da mu slatkorječivost neće pomoći u ublažavanju kazne.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin