DRAGIĆ

DRAGIĆ, lik u drami Tirena.

Vlah, prvi i jedini put javlja se u sedmom prizoru trećega čina, u društvu Vučete i Obrada, koji su – što se doznaje iz didaskalije s kraja šestoga prizora drugoga čina (»Ovdi Stojna ide po čeljad«) – Stojnina i Miljenkova svojta, na što je, uostalom, upozoreno didaskalijom u sedmom prizoru trećega čina, a koje je Stojna poslala u potragu za Miljenkom. Spomenuti trojac međutim nailazi na starca Radata, kojega je Kupido ranio strelicom pa se zaljubio u Tirenu. Po načinu na koji se Dragić obraća Radatu vidimo da s njim nije u srodstvu: »Radate, hodimo toga vilenika / da domom vodimo, zloga obiesnika« (s. 1111–1112). Dapače, čini se da bi mogli biti bliski po godinama: »A bolje, Radate! Sprȁvî se dake i ti, / počteni naš brate, gorske vil sliditi! / Tej vile u mlados nijesi ljubio, / a sad se s’ u staros biedan izgubio!« (s. 1123–1126). Svoj će nastup Dragić završiti pozivom da svi napuste to mjesto jer je nastanjeno nemanima koje bi i njima mogle naškoditi.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin