DRAČEVICA, IVAN

DRAČEVICA, IVAN (? – ?, oko 1589). Sin Paska.

Tužba protiv Dračevice

Tužba protiv Ivana Dračevice
( Državni arhiv u Dubrovniku, Lamenta de Intus, sv. 99, f. 99r)

Napao je M. Držića 5. VI. 1554. na Placi: »Die dicto (5 junii 1554). – P(ad)re Marino de Darsca fece querella contra et adverso Iuan Draceviza curiero. Dicendo: ’Sabbato prossime passato lo predito Iuan alla Piaza mi ha adossato con parole dishoneste et ingiuriose, con dirmi diverse ingiurie’. Testes: Thomaso organista, Vincentio sartore de Cataro, Marino sartore« (»Rečenoga dana [5. lipnja 1554]. – Otac Marin Držić podigao je tužbu protiv tekliča Ivana Dračevice. Izjavljuje: ’Ove prošle subote narečeni me Ivan na Placi napao nepristojnim i uvredljivim riječima, izgovorivši mi razne uvrede’. Svjedoci: orguljaš Toma, krojač Vicko iz Kotora, krojač Marin«). Iz sudskoga spisa nije moguće utvrditi razlog napada. Dračevica je još jedanput, 17. I. 1555, verbalno napao Držića (»mi ha detto delle ingiuire et dishonesta, et contra l’honore mio« – »izgovorio mi je uvrede i prostote, nasrnuvši na moju čast«), ovaj put na Dančama, čemu su svjedočili plemić SaboGučetić Bendevišević, antunini Marin Šimunov Battioro i Šimun Mihov Zlatarić, zbog čega ga je 18. I. tužio. Ni prije ni poslije obračuna s Držićem Dračevica se nije našao u spisima Kaznenoga suda, a oskudne podatke o njemu pruža samo oporuka objavljena nakon njegove smrti, 6. IV. 1589. Iz nje je razvidno da je u vrijeme napada na Držića Dračevica bio mlad, gotovo dječak. U doba pisanja oporuke Dračevica je bio relativno imućan dubr. građanin, koji je uobičajene darove ostavio katedralnoj crkvi, crkvi sv. Vlaha i Gospi od Danača. Tomu popisu sakralnih nadarbenika dodaje crkv. bratovštinu sv. Roka, kojoj je nedvojbeno i sam pripadao, i crkvi Svih Svetih (Domino), u kojoj su mu se svaki mjesec tijekom godine nakon smrti trebale govoriti mise. Dračevica je bio otac troje djece: jedne neudane kćeri i dva neoženjena sina. Supruzi je ostavio stotinu dukata, a sluškinji Stanuli tri dukata kao plaću. Od imanja s kućom na Konalu, koje je naredio da se proda, stotinu je dukata namijenio ženi, pod uvjetom da čuva vjernost bračne postelje. Bolest je očito zatekla Dračevicu, jer je oporuka otkrila da je imao znatan broj neriješenih računa s različitim dužnicima, a i on sam dugovao nekim poslovnim partnerima. Tako je, među ostalima, od Vicka svilara i Rada (Rafa) Marinova Gučetića (na čijem je piru prikazana Držićeva komedija Džuho Krpeta) potraživao osamdeset dukata. Izvršitelji oporuke bili su Ivan Nikolin Palmotić, kapetan Miho Pracat i Nikola Vrbanović.

Podijelite:
Autor: Slavica Stojan