DOM MARINA DRŽIĆA

DOM MARINA DRŽIĆA, memorijalni muzej u Dubrovniku, svečano otvoren 24. VIII. 1989.

Dom Marina Držića

Smješten je u kući koja se desnom stranom oslanja o crkvu Svih Svetih (Domino). Budući da se zna da je Držić bio rektor te crkve, a da je kuća sagrađena uz crkvu, na zemljištu Dubrovačke nadbiskupije, služila potrebama klerika, pretpostavlja se da se u nekoj fazi života njome koristio. God. 1960. kuća, koja se na katastarskoj čestici 1402 vodila kao privatno vlasništvo, nacionalizirana je, a 1967, za vrijeme znanstv. savjetovanja o M. Držiću u povodu četiristote obljetnice piščeve smrti, pod pokroviteljstvom Matice hrvatske, na kuću je postavljena spomen-ploča. God. 1981. Dom je pravno osnovan, a prvi mu je voditelj bio Feđa Šehović (do umirovljenja 1996). Postmoderna koncepcija Doma Slobodana P. Novaka (idejno rješenje) i Marina Gozzea (interijerski postav) prihvaćena je i 1989. realizirana. Služeći se elementima likovne instalacije, upotrebom audio i videoefekata, autori su ostvarili polusatnu muzejsku predstavu.

Kripta - Dom Marina Držića

Kripta u Domu Marina Držića

»pečatnjak«

»Držićev pečatnjak«

U Domovinskom ratu zgrada je oštećena, a obnovljena je 1993, kada je, uz donaciju obitelji Bruna Grila, dubr. kipara u Njemačkoj, osnovana i zaklada Držićev zlatni pečatnjak, kao nagrada hrvatskim dramskim piscima i glumcima, kojom su nagrađeni Ranko Marinković, Leo Košuta, Pero Kvrgić, Miše Martinović. Dom je od 1997. bio u sastavu Dubrovačkih muzeja, vodile su ga Ivana Jašić (1997–2000) i Vesna Delić Gozze (2000–08). God. 2008. se osamostalio, a ravnateljica mu je Dragana Moravec.

Podijelite:
Autor: Feđa Šehović