COLE, WENDELL

COLE, WENDELL, američki kazališni povjesničar (Chicago, 15. V.1914 – Palo Alto, 17. IV. 2007).

Školovao se na Institutu umjetnosti u Chicagu te na Albion College u Michiganu, doktorirao iz područja drame i eur. povijesti 1951. na Sveučilištu Stanford, gdje je tijekom pedesetdvogodišnje karijere bio profesor i scenograf, a nakon umirovljenja profesor emeritus drame. Autor je mnogobrojnih eseja o scenografiji i povijesti kazališta, napose teksta Kyoto u doba Momoyame (Kyoto in the Momoyama Period, 1967), te jedan od autora u knjizi Kazalište West: slika i utjecaj (Theatre West: Image and Impact, 1990). Na Stanfordu je postavio scenografije za približno dvjesto pedeset predstava, uključujući gl. scenografije za amer. praizvedbu Petera Grimesa Benjamina Brittena i za prvo postavljanje djela Život razvratnika (The Rake’s Progress) Igora Stravinskoga na Zapadnoj obali.

U radu Scenografija u doba Marina Držića (1967) Cole se usredotočuje na tri moguća pristupa inscenaciji, koje je Držić mogao, barem okvirno, poznavati: (a) srednjovjekovno-mansionski uzus, koji nalaže da se za kazališno-predstavljački prostor preuzmu neki već postojeći, scenografski potentni objekti, npr. crkva, palača i sl., (b) renesansna upotreba arkada bez perspektivne scenografije, sa zastorom pokrivenim vratima, koja je također karakteristična za europsko kazališno srednjovjekovlje i (c) donekle perspektivna scenografska rješenja predserlijevske provenijencije, koja se oslanjaju na Vitruvijeve koncepcije scenske proksemike.

Podijelite:
Autor: Trevor Laurence Jockims