CHELARU, VALENTIN

CHELARU, VALENTIN, rumunjski slavist.

U radu Doba Marina Držića i nekoliko problema o razvitku humanizma na jugoistoku Evrope (1969) bavi se kult. vezama u području koje naziva »Balcanico-Carpatica«. Razrađuje veze Dubrovnika i Hrvatske s rum. kneževinama Vlaškom, Moldavijom i Transilvanijom, spominjući Dubrovčane koji su došli u rum. zemlje, kao i trg. veze Dubrovnika i rum. kneževina. Zaključuje da »do afirmacije rumunjske literature i jezika dolazi u 16. st. u okviru koji se potpuno razlikuje od okvira Držićeva doba koje je okarakterizirano širokim poetskim horizontom i pojavom mnogih književnih djela«. Ističe smještenost Držićevih likova u atmosferu domaćega kraja, upotrebu prirodnog dijaloga, izraze iz govornoga jezika, što unosi raznolikost, boju i živost. Ne slaže se s Arturom Cronijom, koji u Držićevu djelu vidi imitaciju tal. komedije te apostrofira piščevu originalnost, a kao potvrdu navodi primjer Dunda Maroja, prikazanoga i u Rumunjskoj (Krajova, Temišvar). Najautentičniji mu je lik Bokčila, »koji bi bio dostojan svih velikih pisaca u bilo koje vrijeme«.

Podijelite:
Autor: Dolores Grmača