BUTIĆ, MATIJA

BUTIĆ, MATIJA, sin Petrov, seljak s Koločepa.

Dana 1. VI. 1560. izdiktirao je oporuku koju je zapisao zatonski župnik Antun Paladini, na čiju se molbu M. Držić na kraju oporuke potpisao kao svjedok.

Početak oporuke

Početak oporuke Matije Butića
(Državni arhiv u Dubrovniku, Testamenta Notariae, sv. 41, f. 180v)

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin