BUNIĆ (BONA), MARIN

BUNIĆ (BONA), MARIN, plemić (Dubrovnik, oko 1513 – Dubrovnik, 1580), s nadimkom Klaričić.

Sin Župana i Klare Gradić(Gradi), iz ogranka Bunića s nadimkom Županović. Praunukgraditelja utvrda i vojnoga zapovjednika Župana Marinova Bunića (oko 1392–1464). Prvi bračni ugovor sklopio je 3. III. 1530. s maloljetnom Franom Đurđević, a drugi 28. IV. 1541. s Linjom Sorkočević. Na njegovu piru s Linjom izvedena je Komedija V. Nikole Nalješkovića. Imao je četiri sina: Župana, Luku, Junija i Vladislava, tri kćeri: Klaricu, Niku i Peru te izvanbračnog sina Ivana-Pavla. U Veliko vijeće primljen je 1533, a u razdoblju 1560–78. sedam je puta bio dubr. knez. Njegov sin Vladislav jedan je od senatora koji je u doba Velike urote bio izravno uključen u njezino suzbijanje, podupirući stranu svojega pašanca, ubijenoga diplomata Frana Gundulića. Klaričićeva casata Bunića, sorboneške orijentacije, izumrla je u drugoj pol. XVIII. st.

Bunić je, uz Marina Petrova Crijevića, jedan od plemića koje je dubr. vlada bila stavila na raspolaganje Christophu Rogendorfu tijekom njegova boravka u Dubrovniku u prosincu 1545. Na njihov se zahtjev Držić pridružio Rogendorfu kako bi ga zabavljao: »mandarono per esso Don Marino, douesse andare da essi, per dare qualche spasso al ditto Conte« (»poslaše zato don Marina da ode k njima, ne bi li kako zabavio rečenoga grofa«).

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić i Milovan Tatarin