BUNDIĆ (BONDA), ANDRIJA

BUNDIĆ (BONDA), ANDRIJA, plemić (Dubrovnik, oko 1525 – Dubrovnik, 1595).

Grb obitelji Bonda

Grb obitelji Bundić (Bonda)

Sin Damjana i Jeluše Gučetić (Gozze). U Veliko vijeće primljen je 1557. u trideset drugoj godini. Bio je izaslanik kod španj. kralja Filipa II. god. 1559–61, poslanik u Napulju i Rimu 1566, a 1570–72. u Carigradu. Bio je nadglednik izgradnje vodovoda u Stonu, kako to stoji uklesano na natpisu na česmi iz 1581. Potkraj života dva je puta bio dubr. knez (1588. i 1594). U svibnju 1565. sklopio je bračni ugovor s Đivom Crijević i imao kćer Jelu, koja se udala za Mata Kabužića.

O Bundiću Držić govori u pismu Cosimu I. Mediciju od 2. VII. 1566, ali ga ne spominje imenom: »U moje su doba Dubrovčani više puta slali prijateljska poslanstvasve do Španjolske caru Karlu Petome. Nikad ih nisu slali sinu mu kralju Filipu, osim jednog nekog manje uglednog plemića, i to kao privatnu osobu, iako zbog važnih povoda«.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić