BRAVA

BRAVA, trava koju spominje Dživo Pešica u Noveli od Stanca (»Travu na ime bravu, ka cti liti i zimi«, 3, s. 162), kojom se navodno pomladio, a Stancu će ju donijeti vila.

Nije jasno o kojoj je vrsti bilja riječ. Pavle Popović u radu Držićev Stanac u poslovicama (1950) pomišlja na neku mahunarku (tal. brava), a Mihovil Kombol pretpostavlja da je to »aluzija na travu raskovnik, koja tobože otvara svaku bravu« (pogovor knj. M. Držić, Novela od Stanca, 1949).

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin