BINČULIĆ (BINCIOLA), MARIN

BINČULIĆ (BINCIOLA), MARIN, plemić (Dubrovnik, oko 1539 – Dubrovnik, 1590).

Grb obitelji Binciola

Grb obitelji Binčulić (Binciola)

Sin Bernarda i Marije Crijević (Cerva). Imao je sestru Niku. U Veliko vijeće primljen je 1559. Kao dubr. izaslanik boravio je 1565. kod španj. sicilijanskoga namjesnika u Messini, a 1578–80. na dvoru španj. kralja Filipa II. i španj. namjesnika u Napulju radi potvrde dubr. privilegija. Dana 5. XI. 1573. sklopio je bračni ugovor s Nikom Bunić, s kojom je imao sinove Bernarda i Nikolu te kćeri Krilu i Mariju. Nakon Velike urote Marinovi su se potomci priklonili urotničkoj, salamankeškoj struji. Izumrli su 1684.

Premda ga ne imenuje, M. Držić o Binčuliću govori u pismu Cosimu I. Mediciju od 2. VII. 1566, želeći pokazati škrtost dubr. vlade: »Zbog istih razloga potkralju Sicilije nedavno poslaše plemića s osamdeset škuda za troškove i s darom Njegovoj Preuzvišenosti, a to je bio umivaonik sa srebrnim sudom, prosta stvar, pa se Njegova Preuzvišenost takvu daru nasmijala i poklonila ga donosiocu«.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić