BENEŠA (BENESSA), ŠIMUN

BENEŠA (BENESSA), ŠIMUN, plemić, hrvatski pravni pisac (Dubrovnik, oko 1525 – Dubrovnik, 1596).

Grb obitelji Benessa

Grb obitelji Beneša (Benessa)

Sin Mata i Valente Binčulić (Binciola). Bračni ugovor sklopio je 1564. s Nikom Prodanello (pratetkom isusovca Rada Prodanella). Imao je sinove Mata, oženjenog Marijom, kćeri pjesnika Dinka Ranjine, Paska i Rada, te kćeri Valentinu, Peru, Niku i Mariju. U Veliko vijeće ušao je 1546. u dvadeset prvoj godini. Poklisar je harača bio 1563, optužen da se »po Carigradu šepirio s dva konja i trojicom slugu« i »zbog prepuštanja čarima neke Turkinje«. God. 1581. napisao je pravni zbornik u četiri knjige: O sudačkoj praksi prema zakonu i običaju Dubrovačke Republike (Praxis curiae ad formam legum et consuetudinum reipublicae Ragusinae). Sabo Bobaljević napisao mu je dvije pjesme u čast, a jednu mu je posvetio i Didak Pir. Šimunova oporuka, sastavljena 17. VII. 1596, objavljena je 18. XI. iste godine.

Dana 30. VIII. 1548. Držić se kod plemića Ivana Marinova Gundulića zadužio na devedeset jedan i pol zlatni dukat, pri čemu je nenazočnoga vjerovnika zastupao Beneša. Dana 21. X. 1552. Gundulić je dobio presudu da dug može naplatiti kad bude htio. Dana 13. VIII. 1561. Držić još uvijek nije bio vratio dug pa je Gundulić tražio izvršenje presude te je istoga dana određeno da se dug namiri iz Držićeva dijela ostavštine majke Anule.

Podijelite:
Autor: Nenad Vekarić