BASCARINI, NICCOLÒ

BASCARINI, NICCOLÒ, talijanski tiskar.

naslovnica Tirene

Detalj s naslovnice Tirene iz 1607.

Djelovao je u Veneciji 1541−54. Bio je podrijetlom iz mjesta Pavone u blizini Brescie, iz okruga Sabbio Chiese u Val Sabbii, kao što sam ističe u kolofonu (»per Niccolò de Bascarini da Pavone di Brescia«). Bavio se samo tiskanjem budući da veći dio njegovih izdanja nosi imena slučajnih (Niccolò Tartaglia) ili institucionalnih pokrovitelja (Melchiore Sessa, Giovanni Battista Pederzano, Michelangelo Biondo, Michele Tramezzino i dr.), a među ostalima pokrovitelj mu je bio i Andrea Arrivabene, koji je tiskao Držićevu Tirenu 1551. Iste je godine M. Držić kod Bascarinija tiskao knjigu Pjesni Marina Držića ujedno stavljene s mnozim druzim lijepim stvarmi.

Niccolò Bascarini

Tiskarski znak Niccolòa Bascarinija

Tiskarski je znak na naslovnici toga djela paun raširena repa. Slika pauna upućuje na Pavone (tal.: paun), tiskarovo rodno mjesto, a ujedno je postavljen i kao simbol ljepote – što se doznaje iz natpisa s jedne od četiriju tiskarskih oznaka kojima se koristio u drugim izdanjima: »Bello son io et di bellezze sempre fui amico« (»Lijep sam i uvijek bijah prijatelj ljepote«). Poznato je šezdesetak njegovih izdanja, među kojima i teološke rasprave na lat. jeziku dominikanaca Klementa Ranjine i Dominika Buće.

Podijelite:
Autor: Marina Ljubić