BARILETTO (BARILETTI), FRANCESCO

BARILETTO (BARILETTI), FRANCESCO, talijanski tiskar.

Francesco Bariletto

Tiskarski znak Francesca Bariletta

Pripada obitelji izdavača koji su djelovali u Veneciji 1560–1619. Prvi od njih, Giovanni, koristio se tiskarskim znakom sa slikom svijeta, a 1565–66. i njegov se brat Lelio koristio istim znakom. Giovanni je objavio dvadesetak djela, među kojima 1574. glazb. djelo Giovannija Leonarda Primavere. U razdoblju 1594–1619. započeo je s istom djelatnošću i Francesco. Iz toga doba, do 1600, može se pronaći oko sedam izdanja, s dvjema oznakama: jedna predstavlja svijet, a druga biblijsku scenu, Adama i Evu pokraj stabla dobra i zla oko kojega se ovila zmija. Prema Werneru Schmitzu (Südslavischer Buchdruck in Venedig: 16.–18. Jahrhundert, 1977) u razdoblju 1598–1618. F. Bariletto objavio je tri knjige Aristotelove Metafizike na latinskome, Komentar prvom psalmu (In Primum Psalmum Commentarius) Nikole Vitkova Gučetića, Popis dominikanaca koji su se istaknuli književnim radom (Catalogus virorum ex familia Praedicatorum in litteris insignium) Ambroza Gučetića i 1607. na hrvatskome Pjesni Marina Držića ujedno stavljene s mnozim druzim lijepim stvarmi i Tirenu. U prijepisu Držićevih djela Cvětje Pěsnikah Ilirskih (1840) Ivan Kukuljević Sakcinski također napominje da »ova Comedia [tj. Tirena] i ostale Pěsni koje slede, biehu iz novo prištampane u Mletcieh po Francesku Bariletti God. 1607 – i pripisane su po Franji Bariletti«. Milan Rešetar je pokušavao objasniti što znači da su »pripisane«, pogotovu zato što u Kukuljevićevu prijepisu Tirene nema posvete Vlahu Jeronimovu Držiću (kao u tiskanom izdanju iz 1607), ali se nalazi posveta Maroja Vodopije kardinalu Silvestru Aldobrandiniju. Stoga je zaključio da je Kukuljević možda poznavao baš onaj rukopis po kojem je Bariletto tiskao Tirenu, da je iste 1607. htio izdati nanovo Tirenu i posvetiti ju Aldobrandiniju ili je pak »htio da kardinalu prikaže samo jedan rukopisni, po svoj prilici kaligrafski napisani egzemplar toga Držićeva izdanja« (Djela Marina Držića, 1930). God. 2008. u sienskoj Biblioteci Comunale degli Intronati pronađen je primjerak Tirene iz 1607. Posljednja knjiga za koju se smatra da ju je objavio Bariletto jest Jarula Jurja Barakovića, vjerojatno 1618.

Podijelite:
Autor: Sofia Zani i Milovan Tatarin