BARBORA, IVAN

BARBORA, IVAN, tovjernar. Prodavao je vino koje je M. Držić dobivao iz koločepskih vinograda.

U Diversa Notariae zabilježeno je da je 9. III. 1549. od njega gradski zdur Ivan – na zapovijed kneza Jeronima Pavova Gradića (Gradi) – preuzeo dvanaest perpera i taj novac uručio lokrumskom samostanu, koji je na dvije godine zakupio posjed na Koločepu.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin