BALUN

BALUN. Pomorac Dživulin Lopuđanin – na čijem je brodu Dundo Maroje stigao u Rim – lamentirajući da ne može naći stanovitoga »placara Žuha« (tako Lopuđani pogrdno nazivaju Dubrovčane) koji mu nije platio »navao do Jakina«, zamišlja što bi mu učinio da mu dođe pred oči:

Nogomet u Firenci

Nogomet na trgu Santa Croce u Firenci

»Da mi je š njim na balun poigrat, da ga učinim od jajera, da malo poleti, da mu dam nogom u oćas, da ga vihar odnese, ne drugo – da se š njim pozdravim« (V, 5). Držić je u Dživulinovoj replici ostavio dokaz da je u njegovo vrijeme igra loptom bila udomaćena u Dubrovniku. Cvito Fisković je primijetio da je tu prvi put upotrijebljen hrvatsko-talijanski naziv »na balun«, tal. ballone (Likovna umjetnost u djelima i vremenu Marina Držića, 1969). Arhivski izvori bilježe da se loptom igralo u Trogiru, Korčuli, Hvaru, Zadru, a »loptanje je moglo, dakle, biti vrlo lako uneseno na naše primorje iz sredovječnih općina i luka Apeninskog poluotoka, a ponajviše iz susjednih Mletaka gdje je (…) igra loptom bila poznata već u drugoj polovici 14. stoljeća« (C. Fisković, Igra loptom u renesansnoj Dalmaciji, Mogućnosti, 1958, 12).

natpis sv. roko

Natpis na zidu crkve sv. Roka,
Dubrovnik

Nogomet se u Dubrovniku igrao ispred franjevačke crkve,ispred crkve sv. Roka i u Širokoj ulici. God. 1463. vlada je zabranila igru loptom u blizini franjevačke crkve i katedrale. Zanimljivo je upozorenje uklesano na ist. zidu crkve sv. Roka: Pax vobis. Memento mori qvi ludetis pilla. 1597. (Mir vama! Sjetite se da ćete umrijeti vi koji se igrate loptom), što znači da je igra bila bučna, a sigurno je smetala prolaznicima u ionako skučenu prostoru grad. komunikacija. Nikola Vitkov Gučetić u knjizi Upravljanje obitelji (Governo della famiglia, 1589) preporučivao je mladićima – uz mačevanje i ples – igre loptom i rukomet, kao »ugodnu tjelovježbu«. Igra loptom Držićeva vremena malo je sličila nogometu koji je započeo u Firenci kao privatna igra dinastije Medici na trgu Santa Croce u prvoj pol. XVI. st. Igralište je bilo nešto manje nego današnje (172×82 firentinska lakta), a momčad se sastojala od dvadeset sedam igrača piramidalno postavljenih u dubinu svoje polovice igrališta.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin