ARKULIN

ARKULIN.
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb.
Redatelj i scenograf Tomislav Radić. Pomoćnik redatelja Franjo Jurčec.
Uloge: Arkulin – Marijan Radmilović. Vlah Kučivrat – Zvonimir Jurić. Milov – Tihomir Polanec. Milica – Tanja Knezić. Ančica – Tatjana Verdonik. Lopuđanin Viculin – Franjo Jurčec. Marić – Adam Vedernjak. Vukava – Slavica Jukić. Kotoranin Tripe – Ratko Buljan. Negromant – Nikola Car. Kandilijer – Davor Borčić.
31. X. 1970.

ARKULIN.
Kazalište Marina Držića, Dubrovnik.
Redatelj Ivica Kunčević. Dramaturg Petar Brečić. Scenograf Ivica Prlender. Kostimografkinja Danica Dedijer. Skladatelj Neven Frangeš. Koreograf Miljenko Vikić. Oblikovatelj svjetla Zoran Mihanović.
Uloge: Arkulin – Pero Kvrgić. Vukava – Jasna Jukić. Marić – Darko Kavain. Ančica – Nerma Kreso. Viculin – Frane Perišin. Negromant – Branimir Vidić. Tripe Kotoranin – Niko Kovač. Kučivrat – Ivica Barišić. Milica – Mirej Stanić. Milov – Nikola Grubelić. Kandžiljer – Ivo Mrčela. Manjak kandžiljerov – Dino Bajramović. Ljubovnik – Marijan Kocković.
20. III. 1998.

ARKULIN.
Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik.
Redatelj Krešimir Dolenčić. Scenografinja Dinka Jeričević. Kostimografkinja Danica Dedijer. Koreograf Miljenko Vikić. Skladatelj Stanko Juzbašić. Oblikovatelj svjetla Deni Šesnić. Jezični savjetnik Miše Martinović. Pomoćnica scenografa Petra Held. Pomoćnica kostimografa Tajana Meštrović. Pomoćnik oblikovatelja svjetla Martino Šesnić. Pomoćnik redatelja Ante Vlahinić.
Uloge: Arkulin – Predrag Vušović. Vlah Kučivrat – Maro Martinović. Milov – Mirej Stanić. Milica – Srđana Šimunović. Ančica – Perica Martinović. Lopuđanin Viculin – Nikša Kušelj. Marić – Branimir Vidić. Vukava – Milka Podrug Kokotović. Negromant – Frane Perišin. Kotoranin – Nikša Butjer. Grk Albanez – Niko Kovač. Kančiljer – Ivo Mrčela.
Glazbenici: Maja Grgić (glas, udaraljke), Joe Pandur (klasična gitara), Žarko Hajdarhodžić (flauta), Romana Bačić (violončelo), Stanko Juzbašić (bas gitara).
20. VIII. 2007. Park Umjetničke škole.

Podijelite:
Autor: Lucija Ljubić i Martina Petranović