ANDRIJANA

ANDRIJANA, lik u komediji Skup.

Šesnaestogodišnja kći starca Skupa. Pojavljuje se samo u četvrtom i šestom prizoru prvoga čina. Zaljubljena je u Kamila, no otac ju je zbog škrtosti spreman dati starcu Zlatom Kumu samo zato što on ne traži miraz. Andrijana nema nikakvu djelatnu ulogu u fabuli, a nevažne su i replike koje izgovara; tek su dvije, i to uvijek »iz kuće«, što znači da zacijelo nije ni izlazila na scenu. O njoj raspravljaju drugi likovi: otac joj se nagađa sa Zlatim Kumom, Kamilo za njom pati, Variva ju žali. Nesretna je zbog očeve trgovine, čupa si kosu i jadikuje. Iz jedne se Kamilove replike saznaje da ju je vjerio i tajno se njome vjenčao. Andrijanina sudbina važna je tek kao podloga za isticanje Skupove lakomosti, zbog čega je spreman žrtvovati sve pa i vlastitu kćer. Zlatom Kumu će reći da je »zrjela žena«, no kako je riječ o djevojčici, u pogodbi između Skupa i Zlatoga Kuma ima nešto perverzno.

Podijelite:
Autor: Milovan Tatarin