Podrug-Kokotović kao Stojna

STOJNA

STOJNA, lik u drami Tirena.